hu-tieu-my-longAi trong chúng ta từng nghe những câu hò đối đáp: “Hò ơ… ơ… Nghe anh đi đó đi đây… Em thử đố câu này… Bánh phồng, bánh tráng đất này, đâu ngon… ơ… ơ”, “Hò ơ… ơ… Nghe em đố tức anh nói phứt cho rồi. Bánh tráng Mỹ Lồng, bánh phồng Sơn Đốc, măng cụt Hàm Luông vỏ ngoài nâu, trong trắng tựa bông gòn. Anh đà đáp đặng, sao em còn so đo… ơ… ơ…”.