Mùa thu là mùa cuả hồng cốm, của bưởi ngọt bưởi chua . Ăn bưởi người ta ăn tép bưởi, múi bưởi chứ có mấy ai biết rằng vỏ bưởi cũng có thể làm nên một món đặc sắc khác, đó là chè bưởi.