Vào những ngày đầu tháng 11 hằng năm, Triển lãm quốc tế khách sạn, nhà nghỉ ven xa lộ và nhà hàng (IHMRS) luôn là một cuộc gặp gỡ quan trọng của giới kinh doanh chuyên ngành. Đây là sự kiện thường niên được sự hỗ trợ của nhiều tổ chức ngành du lịch và khách sạn ở Mỹ.