Từ Bỉ, Hưng và Phú lên tàu điện đi Geneve, Thụy Sĩ. Trên tàu, Phú cập nhật nhanh kiến thức thu lượm được từ mạng Internet cho Hưng “Cậu biết đấy, Thụy Sĩ là một đất nước tiếp giáp với các nước Pháp, Đức, Áo, Liechtenstein và Ý.