Tôi lên Điện Biên. Nhà nước đã cho làm lại đường, đèo Pha-Đin hạ thấp, đi ô tô thật sướng. Bỗng tôi nhớ đến những chuyến đi cách đây gần 20 năm, khi Lai Châu và Điện Biên còn chung một tỉnh. Có một kỷ niệm nho nhỏ về vùng đất này.