Trong chuyến du lịch tới Việt Nam mới nhất, tác giả David Farley đã chia sẻ tại New York Times những trải nghiệm thú vị của ông về hành trình khám mọi ‘”ngóc ngách” của ẩm thực Nam Bộ.