Mỗi lần đến Paris, tôi để ra nhiều ngày, tay cầm bản đồ Metro, sử dụng xe điện ngầm để tự đi đến bất cứ nơi nào mình thích, lang thang hết khu phố nọ sang khu phố kia. Mỗi lần như thế, tôi lại có những khám phá mới về Paris, thu nhận thêm nhiều hiểu biết về nền văn hóa và lịch sử nước Pháp.