Đã có người so sánh, ví vịnh Hạ Long giống như một bảo tàng tự nhiên khổng lồ, một vườn ”địa đàng” mà khi lạc vào đó người ta dễ mê mẩn không muốn về.