Dạo này, tôi thường gặp những nhóm bạn trẻ thích bàn chuyện “lui về, vui thú điền viên”. Mỗi người cố vẽ ra một viễn cảnh nào đó trong tưởng tượng. Với người này, đó là một ngôi nhà gỗ trên sườn đồi, họ sớm chiều trồng rau, nuôi gà. Với người kia thì là một đìa tôm với căn chòi bên một làng biển đầy nắng gió…