Khi được hỏi “tại sao không đề cập nỗi khổ táo bón trong lúc khai bệnh?”, 65% người bệnh đã trả lời “vì nghe kỳ quá!”, 25% “vì tưởng không quan trọng”, 10% còn lại thì “quên kể vì lâu quá thành quen!”.