Bạn đã từng có những ước mơ thời thơ ấu? Có phải đó là khi bạn phát hiện ra điều mà bạn yêu thích và rồi cha mẹ, bạn bè bảo rằng những ước mơ ấy là ảo tưởng và phi thực tế? Và vì thế những ước mơ và khát khao thưở đó bị gác lại cho đến bây giờ? Có phải bạn đang sống cuộc đời bạn theo như sự kỳ vọng của người khác?