Cuối tháng 5-2010, sau một thời gian khảo sát, tính toán các thông số khi trở lại thám hiểm hang Thiên Đường lần thứ hai, tiến sĩ Howard Limbert (Hiệp hội Hang động Hoàng gia Anh – BCRA) đã công bố chiều dài hang này là 31km – một kỷ lục mới đối với hệ thống hang động tầm cỡ thế giới tại Quảng Bình (hang Vòm dài hơn 15km, hang Phong Nha đang khai thác dài 8,5km, hang Khe Ry 19km, hang Tối 5km, hang Cà Roòn 3km, hang Rục Môn 2,8km…).