Tôi là người miền Trung, nên những chuyến đi tới miền Tây Bắc của Tổ quốc luôn khiến tôi hồi hộp và thích thú vô cùng.