Những khối thạch nhũ xếp lên nhau tạo thành hình con tàu của cướp biển, ngôi nhà ma hay nhà rông… đã tạo nên nét kỳ diệu ở hang động trong quần thể Phong Nha (Quảng Bình).