Sự ám ảnh đối với các trò chơi trên máy vi tính hay mạng xã hội có thể làm thay đổi cách thức hoạt động của trí óc con người, một trong những nhà khoa học hàng đầu về não ở Anh cảnh báo.