Đôi khi bạn cảm thấy như đang mang một “gói hành lý” nặng nề trong tâm trí. Bạn cảm thấy mỏi gối chùn chân dưới sức ép của cuộc sống. Mỗi ngày qua, bạn lại tiếp tục thu lượm những cảm xúc, niềm tin, suy nghĩ, trải nghiệm và những ký ức mà chính bạn và những người khác tạo nên. Và mỗi mảnh cóp nhặt đó lại khiến hành lý của bạn trở nên nặng nề hơn. Bạn không muốn sống với áp lực như vậy nữa. Bạn đã sẵn sàng để dừng lại, đặt hành lý xuống và làm nó nhẹ đi. Hãy bỏ đi những thứ không còn giúp bạn vươn đến niềm hạnh phúc.