Mười chín cối xay gió xây dựng giữa những năm 1500 và 1740 nằm tại ngôi làng Kinderdijk (Hà Lan) đã được đưa vào Danh sách Di sản Thế giới của UNESCO năm 1997.