Giá lạnh, tối tăm và yên tĩnh. Lappland là như thế. Đó không phải là những điều người ta mong muốn khi đi du lịch. Ấy vậy mà người Phần Lan lại bán được những ngày đông giá lạnh: du khách có thể ngủ trong những ngôi nhà toàn bằng kính để ngắm trăng sao, thậm chí hôn cả… tuần lộc.