Vào Hương lộ 45 mà hỏi đình Ngọc Hội thì ai cũng biết. Trong những ngày có lễ thì từ xe gắn máy đến người đi bộ đều tiến về một hướng, nơi dân làng khóm Lư Cấm , phường Ngọc Hiệp, thành phố Nha Trang về tựu. Rất ít khách mời hầu hết là dân của đình làng cổ xưa có tên Ngọc Toản, nghĩa là cái cốc bằng ngọc để rót rượi tưới xuống đất làm phép tế thần. Về sau, khi tách làng, người ta đổi tên làng thành Ngọc Hội và có thêm một đình nữa tên là Lư Cấm kế cận nhau. Hàng năm, cứ tháng 2 Âm lịch là làng có mùa tế xuân, các vị quản đình mời hẳn đoàn nghệ thuật tuồng Khánh Hòa về biểu diễn. Chưa 5 giờ sáng mà kèn trống đã ò í e thật rộn rã.