Nếu bạn mê du lịch, hãy lên lịch khởi hành trong tháng 9. Rất nhiều chương trình tour độc đáo được các nhà tour thiết kế chào hàng và chỉ khởi hành đúng một ngày trong năm!