Ở số báo Người đưa tin Unesco số ra tháng 2-1989, với tiêu đề Lễ hội nơi nơi, tôi đọc được một nhận xét tổng quát: Từ Đông sang Tây, gần như ở tất cả các xã hội đã và vẫn đang còn hội hè đình đám. Tại sao? Bởi thế giới này hỗn độn đến cùng nên nhất thiết cần trật tự, – một lễ hội được coi như có lý do tồn tại khi để lại trong con người tham gia cái dư vị có sức ám ảnh đó.