Đó là trạng thái khá đặc trưng của phụ nữ. Có ngày họ vui vẻ trang điểm, ăn mặc màu sắc, kiểu cọ lựa chọn kỹ càng.