Lực lượng bảo vệ đặc biệt của người đứng đầu toà thánh Vatican, với bộ đồng phục sặc sỡ và chuyên sử dụng các loại vũ khí cổ xưa như gươm, kích và mũ sắt, đang chuẩn bị cho sự kiện 500 năm ngày được thành lập.