Thành phố có tên là New York từ khi nó trở thành điểm giao dịch thương mại của người Hà Lan. Henry Hudson, người khám phá quốc tịch Anh được người Hà Lan thuê tìm raq con đường đến phương Đông ngắn hơn đã đến đây vào năm 1609. Ông lập tức nhận ra khả năng tiểm tàng về lĩnh vực thương mại tại đây khi ông nhìn thấy vịnh được che chắn an toàn và có dòng sông chảy vào đó. Những người bản địa tự gọi họ là Lenape, đã chào đón tàu của Hudson và bắt đầu công việc kinh doanh lông thú mang lại lợi nhuận cao.