Không nhà, không hộ khẩu và không giấy khai sinh – đó là hoàn cảnh chung của hầu hết trẻ em ở lớp học tình thương do bà Lữ Thị Lệ Nương gầy dựng hơn mười năm nay dưới chân cầu Tân Thuận, quận 7.