Tôi đi công tác xa, mới được về quê thăm gia đình. Quê tôi (Nghi Xuân, Hà Tĩnh) là vùng quê mà con chim én đã đi vào thi ca. Nhưng thật buồn, gần đây vì thú ẩm thực mà loài chim của mùa xuân bị người ta săn bắt vô tội vạ, đang có nguy cơ tiệt chủng.