Prag – Praha – Prague, có thể gọi tên thủ đô Cộng hòa Czech bằng nhiều thứ tiếng, nhưng với những người Đam mê kiến trúc thì mọi ngả đường đều dẫn đến thành phố cổ kính nhất châu Âu này.