Vào những ngày nóng bức, cần chọn những món ăn vừa ngon miệng vừa thanh nhiệt cơ thể.