Ngoài những địa danh đã đi vào lịch sử, Hà Nội còn nổi tiếng với những món ăn tinh tế “không thể lẫn” với bất kỳ vùng miền nào trên cả nước.