Văn hóa ẩm thực của người Tràng An từ lâu nổi tiếng khắp nước, đi vào ca dao – tục ngữ Việt, để thương để nhớ trong hồn người bao thế hệ.