Con vọp là loài động vật nhuyễn thể hai mảnh sống ở các bãi sông nước lợ gần cửa biển, thường tụ lại từng đàn lên đến hàng trăm con, nằm vùi dưới cát chỉ nhô lên trên một phần nhỏ. Chúng có hình dạng giống con sò, con nghêu… to gấp hai, ba lần, vỏ cứng dày, ngoài là lớp da sần màu rêu, thịt dai và đầy đặn.