Để đánh bắt được những con tôm hùm to lớn, thuyền trưởng Craig Stewart và người đồng hành Tim Lovett phải bắt đầu công việc trước khi mặt trời mọc.