Không còn nhớ vị tướng, nhà văn, vĩ nhân nào đã nói câu bất hủ “Thấy Rome rồi chết”, nhưng sau một thời gian dài chuẩn bị, chúng tôi cũng đã một lần làm “ta balô” đến được kinh thành vĩnh hằng này.