Từ hàng trăm năm nay Venice được du khách yêu mến. Hãy đi theo một tour về những huyền thoại của Venice bạn sẽ nhìn nhận thành phố hoàn toàn khác với những gì bạn đã được nghe hay được thấy.