Lũ trẻ chúng tôi lớn lên thành người từ những hạt lúa làm đến chảy máu mắt, từ những gánh cải chai vai… Những năm lớn lên, đi xa, tôi mang theo trong tim một trái bần chín.