Chỉ riêng tháng 5/2011, Công ty Du lịch Hoàn Mỹ đã tổ chức cho 5 đoàn khách lẻ (trung bình 35 đến 40 khách/đoàn) tham quan nước Mỹ theo lộ trình liên tuyến Đông Tây: New York – Philadelphia – Washington DC – Los Angeles – Las Vegas – San Francisco và 2 đoàn khách của công ty Cargill (liên tuyến Đông Tây), công ty TOYOTA (Los Angeles – Las Vegas).