Cây thông chủ đề ở Nhà Trắng năm nay cao khoảng 18 foot 6 inch, tương đương 5m, được mang tên Blue Star, là hình ảnh đại diện cho các gia đình có thành viên tham gia quân đội quốc gia, và được trang trí bằng rất nhiều những tấm thiệp của các bạn nhỏ gửi đến từ khắp nơi trên thế giới.