Vào mùa nước lũ, dòng sông Bình Di cuồn cuộn phù sa đục ngầu, nhưng đến cửa búng Bình Thiên, nước đục bị gạn lại, nhường chỗ cho dòng nước trong xanh vào hồ nước trời ban. Mặc cho lũ tạo những vòng nước xoáy mạnh ngoài sông, khi vào búng, mặt nước êm đềm lại, đôi lúc phẳng như một tấm gương soi khổng lồ.