Có lẽ chẳng nước nào nhiều mùa như Việt Nam. Ngoài xuân, hạ, thu, đông còn có mùa nắng, mùa mưa; mùa nóng, mùa lạnh; mùa gieo – sạ, cấy, gặt… Rồi mùa theo hoa trái. Dân lữ hành thì có mùa cao điểm, mùa thấp điểm. Đến con nước cũng có mấy mùa. Mùa lụt tang thương ở miền Bắc, mùa lũ kinh hoàng ở miền Trung. Chỉ có mùa nước nổi ở miền Tây là tràn ngập niềm vui.