Một ngày tháng 8-2002, giáo sư vật lý George Gollin đang làm việc tại văn phòng thì nhận được thư quảng cáo bán bằng đại học. Thấy loại thư này liên tục xuất hiện, ông quyết định gọi số điện thoại trên đó để hỏi lại tin tức. Không có người trả lời, ông để lại tin nhắn và vài ngày sau nhận được điện thoại từ một người đàn ông. Người này gạ bán nhiều loại bằng khác nhau của một trường đại học tên Parkwood.