Tuổi thọ trung bình cao hơn, tỉ lệ sinh thấp và số người già ngày càng nhiều có thể trở thành thách thức nghiêm trọng cho sự tăng trưởng của châu Á trong tương lai, không thua gì biến đổi khí hậu.