Là kinh đô cổ xưa nhất của Nhật Bản, Nara vừa mới kỷ niệm 1.300 năm tuổi vào năm 2010. Mặc dù chỉ được chọn làm kinh đô trong 75 năm ngắn ngủi, Nara vẫn sở hữu và bảo tồn được một quần thể kiến trúc cổ độc đáo đã được UNESCO công nhận di sản thế giới.