Thịt chuột ư? Ông tây, bà đầm, dân nòi đô thị đều lắc đầu, le lưỡi. Chú chuột cống đen sì, hôi hám, da lỗ chỗ những nốt ghẻ đỏ bần, dí cái mõm nhọn hoắt vào đống rác hay nhú lên từ miệng cống, nhìn đã thấy rợn tóc gáy, huống hồ bỏ vào miệng mà nhai…