Ngày nghỉNgày lễ
– Ngày 1 tháng 1– Năm mới
– Ngày thứ Hai của tuần thứ ba của tháng 1– Sinh nhật Martin Luther King, Jr.
– Ngày thứ Hai của tuần thứ ba của tháng 2– Ngày Tổng thống
– Ngày thứ Hai cuối cùng của tháng 5– Ngày Liệt sĩ
– Ngày 4 tháng 7– Ngày Ðộc lập
– Ngày thứ Hai đầu tiên của tháng 9– Ngày Lao động
– Ngày thứ Hai của tuần thứ hai của tháng 10– Ngày Columbus
– Ngày 11 tháng 11– Ngày Cựu chiến binh
– Ngày thứ Năm của tuần thứ tư của tháng 11– Lễ Tạ ơn
– Ngày 25 tháng 12Giáng sinh

Ngày lễ Việt Nam

Ngày nghỉNgày lễ
-Ngày 1 tháng 1– Tết Dương lịch
– 4 ngày trong tháng 1 hoặc tháng 2– Tết Âm lịch
– Một ngày trong tháng 4 (ngày 10 tháng 3 âm lịch)– Giỗ tổ Hùng Vương
– Ngày 30 tháng 4– Ngày Giải phóng miền Nam
– Ngày 1 tháng 5– Quốc tế Lao động
– Ngày 2 tháng 9– Quốc khánh