Có người nói ngủ chiếm một phần ba cuộc đời, uổng phí quá! Đừng ngủ thì  lợi hơn! Nhưng lợi đâu không thấy chỉ thấy mất ngủ vài ba đêm thì đầu óc không sảng khỏai để làm việc, năng suất thấp, mất ngủ lâu dài hơn thì dẫn tới bệnh tâm thần và cuối cùng thì thay vì cuôc sống dài ra lại bị rút  ngắn đi một cách đáng tiếc!