Thảm họa đang diễn ra tại trung tâm hạt nhân Fukushima Daiichi Nhật Bản khiến người ta liên tưởng đến sự cố Chernobyl ở Ukraine 25 năm về trước, đồng thời buộc nhiều quốc gia phải suy nghĩ lại chính sách của mình.