Cả một buồng 15- 20 trái may ra có 2, 3 trái là dừa sáp. Mỗi trái dừa bửa đôi chỉ có một chút nước sền sệt, còn đâu cơm dừa dẻo quánh lại, trắng ngà.