Không biết có phải do mối lương duyên hay không mà cứ đúng vào dịp nước lên đồng, cá linh về thì bông so đũa mới trỗ bông. Thế là người ta lại nô nức đi bắt cá linh và hái bông so đũa về nấu canh chua.