Khi lúa bắt đầu trổ bông và những cơm mưa rào đổ xuống cũng là lúc ếch, nhái thi nhau nhảy lên bờ. Người ta lại rủ nhau đi bắt ếch về làm nhiều món ăn khác nhau để thay đổi khẩu vị cho bữa ăn.