Béo phì đang là một vấn nạn y tế toàn cầu, nhất là ở các nước giàu. Theo thống kê mới nhất, khoảng 1/3 người Mỹ trên 20 tuổi đang trong tình trạng béo phì. Ngay cả ở các nước vùng Đông Nam Á, có báo cáo cho thấy cứ bốn người trên 20 tuổi thì có một người béo phì. Lần đầu trong lịch sử nhân loại, số người béo phì và quá cân trở nên cao hơn số người thiếu cân và thiếu dinh dưỡng.